ภาพเคลื่อนไหว (Video Call) – คำถาม 3G ที่พบบ่อย

v      ภาพเคลื่อนไหว (video call) คืออะไร

  • คือ บริการที่มีการติดต่อสื่อสารระหว่างผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่อย่างน้อย 2 คนขึ้นไป  โดยใช้ทั้งสัญญาณเสียง และสัญญาณภาพเคลื่อนไหวในเวลาเดียวกัน

v      ผม/ดิฉันจะจัดหาบริการภาพเคลื่อนไหว (video call) ได้อย่างไร

  • บริการภาพเคลื่อนไหว (video call) เป็นส่วนหนึ่งในบริการของ MOJO3G ซึ่งได้มีการเปิดใช้ (pre-activate) และตั้งค่า (preconfigure) ไว้ในซิมการ์ดของผู้ใช้บริการแล้ว  ดังนั้น ผู้ใช้บริการจึงไม่ต้องดำเนินการใด ๆ เพื่อจัดหาบริการภาพเคลื่อนไหว (video call) นี้

v      ภาพเคลื่อนไหว (video call) ทำงานอย่างไร

  • ภาพเคลื่อนไหว (video call) ทำงานโดยการส่งสัญญาณเสียง และสัญญาณภาพเคลื่อนไหวจากโทรศัพท์มือถือ 3G เครื่องหนึ่ง ไปยังอีกเครื่องหนึ่ง  ดังนั้น ในระหว่างระยะเวลาการโทรทั้งหมดนั้น  คู่สนทนาทั้งสองฝ่ายต้องอยู่ในพื้นที่การให้บริการ 3G  ซึ่งเงื่อนไขนี้เป็นเงื่อนไขที่อยู่เหนือเงื่อนไขที่ว่าผู้ใช้บริการได้ตกลงที่จะเชื่อมต่อผ่านสัญญาณภาพเคลื่อนไหว  (video call) ตั้งแต่แรก

v      โทรศัพท์มือถือแบบใดที่สามารถรองรับบริการภาพเคลื่อนไหว (video call) ได้

  • โทรศัพท์มือถือทุกแบบที่รองรับ 3G สามารถรองรับบริการภาพเคลื่อนไหว (video call) ได้โดยอัตโนมัติ

v      ผม/ดิฉันสามารถเปลี่ยนไปใช้สัญญาณภาพเคลื่อนไหว (video call) ในขณะที่โทรโดยสัญญาณเสียงได้หรือไม่  ถ้าผม/ดิฉันอยู่ในพื้นที่การให้บริการ 3G และเครื่องโทรศัพท์มือถือสามารถรองรับบริการนี้ได้

  • ในขณะนี้ ยังไม่สามารถเปลี่ยนการโทรจากสัญญาณเสียงเป็นสัญญาณภาพเคลื่อนไหว (video call) และในทางกลับกันด้วย  ดังนั้น เมื่อผู้ใช้บริการกำลังใช้บริการสัญญาณเสียงอยู่นั้น  เขาจะต้องสิ้นสุดการโทรด้วยสัญญาณเสียงก่อน แล้วเริ่มโทรใหม่โดยใช้สัญญาณแบบภาพเคลื่อนไหว (video call) ได้

v      ผม/ดิฉันสามารถเปลี่ยนเจากสัญญาณภาพเคลื่อนไหว (video call) มาเป็นสัญญาณเสียงได้ไหม

  • ในลักษณะเดียวกันกับบริการสัญญาณเสียงนั้น  ยังไม่สามารถเปลี่ยนการโทรจากสัญญาณเสียงเป็นสัญญาณภาพเคลื่อนไหว (video call) และในการกลับกันด้วย  ดังนั้น เมื่อผู้ใช้บริการกำลังใช้บริการสัญญาณเสียงอยู่นั้น  เขาจะต้องสิ้นสุดการโทรด้วยสัญญาณเสียงก่อน แล้วเริ่มโทรใหม่โดยใช้สัญญาณแบบภาพเคลื่อนไหว (video call) ได้

v      ถ้าสัญญาณภาพเคลื่อนไหว (video call) ที่กำลังใช้งานอยู่หลุดไป จะทำอย่างไร

  • เช่นเดียวกันกับการโทรด้วยสัญญาณเสียงนั้น  เมื่อสัญญาณภาพเคลื่อนไหว (video call) หลุดไป  สัญญาณนั้นจะสิ้นสุดทันที  และไม่สามารถเปลี่ยนเป็นสัญญาณเสียงได้

v      MOJO3G ให้บริการการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (video conference) หรือไม่

  • ยังไม่สามารถรองรับคุณสมบัติ (feature) นี้ในขั้นนี้  และได้จัดอยู่ในการวางเส้นทางการให้บริการ 3G (3G service roadmap) สำหรับการดำเนินการในอนาคตแล้ว
Advertisements

Leave a comment

No comments yet.

Comments RSS TrackBack Identifier URI

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s